Jesteśmy na rynku od 1997r
Z nami zyskasz więcej

Usługi księgowe realizowane przez nasze biuro to nie tylko zapisy dokumentów na konta księgowe lub do odpowiednich rubryk księgi przychodów i rozchodów ale przede wszystkim szereg trudnych decyzji podejmowanych dla zabezpieczenia prowadzonej działalności naszego Klienta.

Prowadzenie ksiąg handlowych

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (aktualne limity).
Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają  możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. 
Generalnie obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

 • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników
 • obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat
 • naliczanie, wydruk deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE,
 • PIT-11, PIT-40, PIT-4R, CIT 8, PIT 36, PIT 36L, PIT 37
 • sporządzanie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA, RMUA)
 • monitorowanie należności i zobowiązań
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego

Oferta dodatkowa

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych
 • tworzenie regulaminów wynagradzania, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji gospodarki magazynowej

 

InBLACK - biuro księgowe
ul. Borowej Góry 4
01-354 Warszawa

tel.22 638 24 83
kom.501174199
email: biuro@inblack.pl