Jesteśmy na rynku od 1997r
Z nami zyskasz więcej

Usługi księgowe realizowane przez nasze biuro to nie tylko zapisy dokumentów na konta księgowe lub do odpowiednich rubryk księgi przychodów i rozchodów ale przede wszystkim szereg trudnych decyzji podejmowanych dla zabezpieczenia prowadzonej działalności naszego Klienta.

Oferta

Usługi podstawowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym
 • wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (obniżenie kosztów opłat pocztowych ponoszonych przez klienta, oszczędność czasu związanego z koniecznością podpisania deklaracji)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych  
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej


Usługi dodatkowe:

 • kontakt z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów od klienta
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej
 • opracowanie całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  wymaganej Ustawą o rachunkowości
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • raporty/sprawozdania finansowe dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez firmę,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 • tworzenie - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych)
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • opracowywanie różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych, w tym: tworzenie regulaminów wynagradzania, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji gospodarki kasowej, instrukcji gospodarki magazynowej, instrukcji inwentaryzacyjnej

 

 

 

InBLACK - biuro księgowe
ul. Borowej Góry 4
01-354 Warszawa

tel.22 638 24 83
kom.501174199
email: biuro@inblack.pl