Jesteśmy na rynku od 1997r
Z nami zyskasz więcej

Usługi księgowe realizowane przez nasze biuro to nie tylko zapisy dokumentów na konta księgowe lub do odpowiednich rubryk księgi przychodów i rozchodów ale przede wszystkim szereg trudnych decyzji podejmowanych dla zabezpieczenia prowadzonej działalności naszego Klienta.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) daje możliwość rozliczania się za pomocą podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali) lub podatku liniowego. Jest to forma opłacalna dla przedsiębiorców, których działalność będzie się wiązała z ponoszeniem określonych kosztów. Przychody pomniejszane są o koszty co finalnie zmniejsza  kwotę podatku dochodowego. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest dla osób fizycznych, których przychody w roku podatkowym nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki,
Podatnicy mają możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (prowadzenie kpir)
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników
 • obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie list wynagrodzeń oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 • naliczanie, wydruk deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE,
 • PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R
 • sporządzanie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA, RMUA)
 • monitorowanie należności i zobowiązań

oferta dodatkowa

 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

 

InBLACK - biuro księgowe
ul. Borowej Góry 4
01-354 Warszawa

tel.22 638 24 83
kom.501174199
email: biuro@inblack.pl